no-img_author.png
автори-укладачі: А. С. Остапенко, Н. О. Капустіна, Н. Ф. Кугуєнко, М. В. Коченгіна, Г. А. Безрук, Н. С. Ярмонова, творча група педагогів закладів дошкільної освіти Харківської області ; за заг. ред. Л