Бiблiотека: All books
Shows all books in library. ?
Order by
Cover Title Authors Rating Hits Category Status
no-img_eng.png Title: Андрагогічні основи професійного розвитку керівників навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації : навчально-методичний посібник Authors:
Смирнова М. Є. ; за заг. ред. Л. Д. Покроєвої
Rating: 0 Hits: 103 Category: Неперервна освіта, підвищення кваліфікації Status: Available
no-img_eng.png Title: Безпека життєдіяльності в умовах дошкільного навчального закладу : [навч.-метод. посіб.] Authors:
Укладачі Астахова М. С., Кугуєнко Н. Ф.
Rating: 0 Hits: 11 Category: Друковані видання Академії Status: Available
no-img_eng.png Title: Віртуальні екскурсії музеями світу Authors:
Демчик К. І.
Rating: 0 Hits: 17 Category: Mистецтво Status: Available
no-img_eng.png Title: Джерело педагогічних інновацій. Екологічна освіта школярів : науково-методичний журнал. Вип. № 2 (18) Authors:
автори-упорядники: Дронова В. М., Харченко О. В. ; гол. ред. Покроєва Л. Д.
Rating: 0 Hits: 58 Category: Друковані видання Академії Status: Available
no-img_eng.png Title: Дидактичне забезпечення та організація уроків математики в початковій школі для сліпих дітей : навч.-методичний посібник Authors:
Гудим І. М.
Rating: 0 Hits: 20 Category: Інклюзивна освіта Status: Available
no-img_eng.png Title: Екологічна освіта в контексті сталого розвитку: система уроків з екології в 11 класі : навч.-метод. посібник Authors:
Упорядники Дементьєва Т. П., Цуканова Е. О.
Rating: 0 Hits: 10 Category: Екологiчна освiта Status: Available
no-img_eng.png Title: Екологічна освіта в контексті сталого розвитку: система уроків з екології в 11 класі: навч.-метод. посібник Authors:
Упорядники Дементьєва Т.П., Цуканова Е.О.
Rating: 0 Hits: 62 Category: Друковані видання Академії Status: Available
no-img_eng.png Title: Етнокультурні реалії України (темпераційні студії): на допомогу українському словесникові : монографічне дослідження Authors:
Ярещенко А.П.
Rating: 0 Hits: 55 Category: Друковані видання Академії Status: Available
no-img_eng.png Title: Методика розв’язання розрахункових задач з хімії : навч.-методичний посібник Authors:
Харченко О.В.
Rating: 0 Hits: 14 Category: Mатематика Status: Available
no-img_eng.png Title: Мистецтво витинанки: створюємо декоративну композицію Authors:
Зазуляк Т. К.
Rating: 0 Hits: 16 Category: Mистецтво Status: Available